Değerler

Motif İnşaat Değerlerimiz

Değerlerimiz ve İş İlkelerimiz.
Müşteri memnuniyetini herşeyin üzerinde tutmak.
Değişime ve gelişime açık olmak.
Yaptığı işte en iyisini gerçekleştirdiğine dair inançlı ve hevesli olmak.
En önemli Sermayemizin insan kaynağı olduğunu unutmamak.
Sürekli gelişmek için fon, maddi kaynak ve nitelikli iş gücü yaratmak.
İşimizle ilgili üstün bir etik ve moral anlayışa sahip olmak.
Şirketimizin iş kültürünun, itibarının ve ideallerinin, kişisel kazançlarımızın önünde geldiğini bilmek.
Ast-üst ilişkilerinde hoşgörü, demokrasi ve ideallere saygı göstermek.